Møtereferat 01.09.2016

 

Sted: Sneveveien 26

 

Kl.:19.00

 

Oppmøte: Bror Ove, Susan, Pål, Atle og Ingeborg.

 

Møtereferat 01.09.2016

 

 

 

Sak 12/2016: Utleie, klargjøring for oppstart på INatur. Samarbeid med Sentrum Auto og Auto’n AS.

 

Arbeide med å legge ut alt på INatur må startes på for å ha alt klart til nyåret. Vi blir enige om å kun ha INatur og avslutte samarbeid med bensinstasjonene. Ingeborg skal sende brev til Sentrum Auto og Auto’n AS om oppsigelse av avtale.

 

 

 

Sak 13/2016:

 

Ut fra takseringsrapporten fra hønsefuglportalen vil vedtar fjellstyre å frede rypa.

 

«Tetthet på kyllinger ligger på 2,5 pr km2. Dette er svært lavt …

 

Forskning viser at dette i praksis ikke er et høstbart overskudd, da den estimerte tettheten av kyllinger (2,5 pr km2) er det som i teorien går tapt til ev.t rovdyr igjennom vinteren.

 

Det legges fokus på å få en bærekraftig bestand i området. Røya og orrhøne blir også fredet, men det blir åpnet for jakt på tiur og orrhane. Jaktperiode blir mellom 15.sept, til 23.des, med fredning i elgjakta. Det vil bli lagt ut et kort for hare, tiur og orrhane og predatorer. Vi oppfordrer til å bidra med predatorjakt for å minske tap av fugl.

 

 

 

Evaluering av takseringen. Det skal tas kontakt med NINA for å se på linjene, med tanke på taksere større område og plassering av linjene.

 

 

 

Sak 14/2016 Fellingsvederlag

 

Vedtar å betale inn 5000,- til fellingsvederlag i kommunen. Fjellstyre vil sende ut brev til grunneiere, kommunen og Osen sau og geit med oppfordring om å være med å bidra.

 

 

 

Sak 15/2016 Røyk/gassvarslere

 

Det blir bestilt røykvarslere til alle hyttene. Samtidig må det jobbes med å finne en god løsning på gassvarslere i forhold til bruk av strøm, batteri og priser.

 

 

 

Sak 16/2016 Hengebro Elgsjøen

 

Det må sendes inn et kostnadsoverslag til fylkesmannen i oktober for å få ut støtten. Bestille materialer og beregne kostnadsoverslag.

 

 

 

Sak 17/2016 Utviklingsprosjekt i samarbeid med Osen kommune

 

Vi ser at prosjektet er så stort vi ikke har kapasitet og tid til et slikt prosjekt, ettersom det baseres på mye frivillig arbeid. Fjellstyre er positive til å stille utstyr til disposisjon hvis det er behov for båter, garn og lignende.

 

 

 

 

 

 

 

Referent

 

IngeborgEian