salg av jaktkort 2017

Jaktkort for småvilt vil bli lagt ut på https://www.inatur.no/

 

For statsalmenningen i Osen gjelder følgende begrensninger for småviltjakta 2017.

 

Jaktsesong: Fra 15.09 – 31.10.17 for rype og skogsfugl/storfugl. (Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om eventuelt forlengelse av jakta).  Resten av de jaktbare artene følger jakttidsramma.                    

 

                   BAG LIMIT

  1. 2 stk. ryper pr. dag pr. jeger. (Max uttak av 10 ryper i perioden 15.09 – 31.10.17).

  2. 1 stk. skogsfugl pr. dag pr jeger.                                       

  3.  Røya  og orrhøna er totalfredet.