Møtereferat 27.04.16

 

Sted: Sivertstu

 

Kl.:19.00

 

Oppmøte: Bror Ove, Sandra, Pål, Atle, Ingeborg og INatur.

 

Møtereferat 27.04.16

 

Gjennomgang av bruk av INatur, muligheter, komme i gang med å legge ut hyttene og båtene. Disse vil bli tilgjengelig for leie fra INatur fra nyåret. 

 

 

 

 

 

Sak 4/2016: Småviltjakt

 

Sett på ulike forslag for jaktkort på småvilt. Dele jakta i to, ved Nord- og Sør-siden med riksveien som grense. Jakt med hund er forbeholdt innenbygdsboende. Heve prisen. Ikke lov med jakt med hund før 10. okt. Alt dette må vi komme tilbake til etter endt taksering.

 

 

 

 

 

Sak 9/2016: Røyk/gassvarslere

 

Bror Ove får fritt spillerom til å velge ut de beste løsningene.  

 

 

 

 

 

De fleste stiene må merkes opp. Atle har skilt og de som har mulighet får bidra.

 

 

 

 

 

Referent

 

IngeborgEian