Fjellstyre deltar på Osenhælja

Osen Fjellstyre vil under årets Osenhælj, den 26.06.2010, delta med egen bod hvor det blir ulike aktiviteter og opplysninger om de tilbud som Fjellstyret disponerer. Ta deg en tur til vår bod!!