Storviltjakt i Bjørnør Statsalmenning

Osen fjellstyre disponerer 2 jaktfelt i statsallmenningen i Osen kommune. Jaktfelta er fordelt på 4 års-kontrakter. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsalmenningene. Søknadsfrist 30.04. Send søknad på www.inatur.no eller spør oss om søknadsskjema.