jaktkort

Da legger Osen fjellstyre ut jaktkort for Bjørnør Statsallmenning.
Jaktkort ligger på https://www.inatur.no/.
Det er bare på inatur det ligger kort for salg.
Det er begrenset antall på kortene.