Småviltjakt

Småviltjakt i Bjørnør Statsalmenning

Osen fjellstyre har på møtet i kveld 01.09-2016 bestemt å forholde seg til takseringsestimatet som er utarbeidet i samarbeid med http://www.nina.no/.
Dette betyr at det ikke blir lagt ut kort for jakt på rype da resultatet av takseringen sier at det ikke er anbefalt rypejakt i Bjørnør statsallmenning.
Det vil bli lagt ut kort for orrhane,tiur,hare og predatorer.
Jaktkort vil kun bli tilgjengelig på https://www.inatur.no/.