HOVEDUTSKRIFT/MØTEBOK, OSEN FJELLSTYRE DATO: 10.12.14

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDUTSKRIFT/MØTEBOK, OSEN FJELLSTYRE

 

 

 

DATO: 10.12.14

 

STED: Vingsandkroa

 

TID: 19.00

 

 

 

Tilstede: Atle Karlsen- leder, Brynjar Melhus, Signe L. Nordmeland og Marte Karlsen

 

Frafall: Kay Arne Hagen, Personlig vara forhindret fra å møte.

 

 

 

SAK 04/ 2014

 

ELGJAKTA 2014:

 

Gjennomgang av elgjakta 2014.

 

En elg i manko på sørallmenningen

 

Fylt kvote på sørallmenningen

 

 

 

Begge områder legges ut for ny tildeling til våren.

 

 

 

VEDTAK:

 

Osen fjellstyre tar gjennomgangen til etterretning.

 

 

 

 

 

SAK 05/2014:

 

PRISER 2015:

 

Fjellstyre har et ønske om å se på noen punkter på prisliste for jakt og utleie av hytter.

 

 

 

VEDTAK:

 

Priser på fiskekort, hytter og båter videreføres.

 

Utsetter saken om endring av priser på jaktkort til neste fjellstyremøte.

 

 

 

 

 

SAK 06/2014:

 

BUDSJETT 2015:

 

Budsjettet gjennomgått.

 

 

 

VEDTAK:

 

Budsjettet er godkjent med tre endringer.

 

-Vedlikehold av vei/parkeringsplass økes til 10 000,-

 

- Datamaskin/ program økes til 7 000,-

 

- Skuddpremier, fjellstyret avsetter 5000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 07/2014:

 

EVENTUELT:

 

 

 

SKUDDPREMIER:

 

Det er nå lite penger igjen til utdeling av skuddpremier.

 

VEDTAK:

 

Fjellstyret sender ut «tiggerbrev» til råd og utvalg for å skaffe midler til denne premien.

 

 

 

I osen er skuddpremien ved fangst/avskytning veldig lav.

 

VEDTAK:

 

Fjellstyret tar opp til vurdering å endre prisene for fangst/avskytning i 2015.

 

 

 

SNØSCOOTER:

 

Fjellstyret har i eie en egen snøscooter. Denne er det lite bruk for. Det vurderes derfor salg av den.

 

VEDTAK:

 

Fjellstyret legger snøscooteren ut for salg. Leder tar ansvar for dette.

 

 

 

HUNDETRENING PÅ VASSDØLHEIA:

 

Vassdølheia er et område som over tid er brukt til trening av hunder. Fjellstyret stiller spørsmål ved dette.

 

VEDTAK:

 

Fjellstyret ønsker å finne ut av hvilke avtaler på dette som foreligger, for så å se på saken på nytt.

 

 

 

JAKT MED HUND:

 

Ut i fra bestanden av fugl i området, ser fjellstyret med stor skepsis på utøvelse av jakt med hund.

 

VEDTAK:

 

Fjellstyret ønsker å ta opp til vurdering en fredning av jakt med hund i området. Dette taes opp på første møte i 2015.

 

 

 

VEDLIKEHOLD HYTTER:

 

Det er for tiden kun enkle ting når det gjelder vedlikehold. Gulvet i hytta ved Vassdølin bør slipes og lakkes.

 

VEDTAK:

 

Som tidligere nevnt må det settes opp en fremdriftsplan når det gjelder renovering.

 

 

 

UTLEIE AV HYTTENE PÅ INATUR:

 

Fjellstyret ser på saken om å legge ut hyttene på INATUR når det gjelder utleie. Andre fjellstyrer har opplevd en stor økning i bruken av sine hytter med bakgrunn i dette.

 

VEDTAK:

 

Her er det mange aspekter som må vurderes. Samarbeidspartnere, løsninger for nøkler etc. Saken tas opp igjen på ny.

 

 

 

Ellers må det nevnes at fjellstyret i løpet av 2014 har satt opp utedo ved friluftsområdet på Sandvatnet. Dette er gjort med godkjenning fra Statskog.

 

 

 

Møtet slutt 22.00.