INNKALLING TIL MØTE I OSEN FJELLSTYRE Onsdag 10.desember

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I OSEN FJELLSTYRE

 

 

 

Det blir i år som tidligere år; Vi møtes på Vingsandkroa.

 

 

 

Onsdag 10.desember

 

Klokka 19.00

 

 

 

Der får vi i tradisjon tro servert juletallerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKLISTE:

 

1: Elgjakta 2014- gjennomgang

 

2: Priser 2015

 

3: Budsjett 2015

 

 

 

4: Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

VEL MØTT .

 

 

 

 

 

Mvh

 

Atle Karlsen

 

Leder