INNKALLING TIL MØTE I OSEN FJELLSTYRE TORSDAG 5. FEBRUAR kl 20.00

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I OSEN FJELLSTYRE

 

 

 

Da starter vi med ny iver i 2015. Så nå er det tid for årets første møte:

 

 

 

TORSDAG 5. FEBRUAR kl 20.00

 

STED: SNEVEVEIEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKLISTE:

 

1-2015: Div informasjon/referatsaker

 

2-2015: Hundetrening på Vassdølheia- videreføring fra forrige møte

 

3-2015: Jakt med hund- videreføring fra forrige møte

 

4- 2015: Nye priser på jaktkort

 

5-2015: Vedlikehold hyttene. Fremdriftsplan og prioriteringer.

 

 

 

 

 

 

 

VEL MØTT .

 

 

 

 

 

Mvh

 

Atle Karlsen

 

Leder