Møtereferat 19.01.2017

 

 

 

 

 

Sted: Sneveveien 26

 

Kl: 19.30

 

Tilstede: Atle, Pål og Ingeborg

 

 

 

Møte torsdag 19.01.2017

 

 

 

1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

 

Godkjent.

 

 

 

2/2017 Signering av møteprotokoll fra sist møte

 

               Godkjent og signert.

 

 

 

3/2017 Evaluering av småviltjakt 2016

 

Jaktreglene på småvilt vil bli beholdt slik som de er. Det har vært lite jaktpress denne sesongen og en bærekraftig høsting av fugl. En liten endring blir det på at jakten kan foregå under elgjakten,da over tregrensen.

 

Til årets jakt legges det ut treningskort for hundetrening fra 10. september til 50 kr/pr. dag.

 

Fjellstyret delte i 2016 allmenningen opp i 2 jaktfelt, dette ble gjort for å få spredd jegerne ut i hele allmenningen da tidligere erfaringer viste stort jakttrykk rundt sandvassveien.

 

For å få til dette er det et begrenset antall kort for salg, likt antall på Bjørnør sør og Bjørnør nord.

 

Prisene på jaktkort blir som i 2016.

 

 

 

Når det gjelder rype så skal vi få til en taksering til høsten for å kunne se om fredningen oppheves.

 

 

 

 

 

4/2017 Evaluering storviltjakta 2016

 

Det skal sendes ut et brev med oppfordring om å følge avskytningsplanen som er bestemt i Osen Utmarksråd, og å skyte de elgene som er tildelt. Senere jaktavtaler bør formuleres på en annen måte.

 

 

 

5/2017 Lønn til fjellstyremedlemmer, framlegg Osen kommune

 

Osen fjellstyre foreslår at medlemmer i Osen fjellstyre følger de samme regler og satser for utbetaling av godtgjørelse til folkevalgte som Osen kommune.  For timelønn på annet arbeid legges det ut forslag på 180 kr/t. Godtgjørelse for leder foreslås uforandret.

 

 

 

6/2017 Utleie av hytter og båter/priser på dette

 

I 2016 vedtok fjellstyret å legge båtene inn under hyttene for å gjøre det enklere med utleien. Overgangen til INatur har foreløpig gått bra, og vi er spente på fortsettelsen. Det blir endring i å leie ut båter sammen med hyttene, dette med tanke på å at det skal være mulig å bruke båtene uten å måtte leie seg hytte. Det er satt opp nøkkelbokser på både hytter å naust, noe som gjør det enklere. Det må skrives på INatur, slik at utleie av båt kommer opp sammen med utleie av hytter.

 

Priser:

 

Båter: 70 kr/døgn

 

Hytter:

 

Elgsjøen 300 kr

 

Austvassgården 350 kr

 

Vassdølhøtta 450 kr

 

Olvatne 300 kr

 

Austvasshøtta 300 kr

 

 

 

7/2017 Hengebro i Elgsjøen

 

Tilskuddet fra fylkesmannen har kommet, og restaurering skal foregå vinteren 2017.

 

 

 

8/2017 Innkommende saker

 

-          Det er innhentet tilbud på regnskap fra Namdalseid regnskap og OROS. Venter fortsatt på tilbud fra OROS før det kan tas et valg.

 

-          Det er tegnet nye forsikringer gjennom Norges fjellstyresamband. Forsikringene står nå hos Landbruksforsikring AS.

 

-          Vurdere salg av rådyrjakt. I fjor ble det tildelt et rådyr på allmenningen.