Reglement

Reglement for fiske i bjørnør statsalmenning

Det er tillatt å fiske med garn, oter og stang i alle vann for både innenbygds- og utenbygdsboende. På grunn av til dels overbefolket vatn med mye små fisk, er det påbudt å bruke småmasket - garn 28 omf. /22 mm. eller mindre. Garna skal være merket med eierens navn og garnstørrelse. Garn som ikke er merket, vil bli tatt opp av oppsynet. Kast ikke fiskeavfall i vatna