Fiske i Bjørnør Statsalmenning

Fiskebestand

De fleste vann er tildels overbefolket med små fisk - men du kan også få fisk opp til 1,5 kg. Prøv da vel!!

Fisketips

Bruk av garn gir størst odds - men både stang og oter kan gi et meget godt resultat

Generelle regler

Det er tillatt å fiske med garn, oter og stang i alle vann for både innenbygds- og utenbygdsboende.
På grunn av til dels overbefolket vatn med mye små fisk, er det påbudt å bruke småmasket - garn 28 omf. /22 mm. eller mindre. Garna skal være merket med eierens navn og garnstørrelse. Garn som ikke er merket, vil bli tatt opp av oppsynet. Kast ikke fiskeavfall i vatna

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Våre fiskevann ligger rundt om i hele statsalmenningen. Levatnet og Vassdølin ligger langs riksvei 715 og er meget lett tilgjengelig.