Årsmelding 2016

 

ÅRSMELDING OSEN FJELLSTYRE 2016              FJELLSTYRETS MEDLEMMER

 

Atle Karlsen

 

Pål Sørgjerd

 

Ingeborg Eian

 

Bror Ove Hestmo

 

Sandra Gausen Kvernland

 

 

 

Regnskapet ble i 2016 ført av OROS AS, og revidert av Fosen kommunerevisjon IKS. 

 

MØTEVIRKSOMHET

 

Det er avholdt fire møter i løpet av dette året, og behandlet 17 saker.

 

BRUK AV STATSALLMENNINGEN – BEITEDYR

 

Det ble sluppet ca. 800 sau på beite  sommeren 2016.

 

JAKT OG FISKE

 

Under elgjakta ble det totalt felt 11 elger på statsallmenningen. Det vil si 100% avskytning.

 

Jaktlaget på Bjørnør sør har levert oppsigelse av jakten så dette må lyses ut på nytt.

 

Småviltjakta, Rypa ble fredet også jaktåret 2016 pga. svært dårlige takseringsresultater.

 

Orrhøne og røy ble også vedtatt fredet,det ble solgt jaktkort på øvrige jaktbare arter.

 

Det var en liten økning i salg av fiskekort.

 

INNTEKTER  ved salg av:

 

Elgjakt                    90 444 kr

 

Fiskekort               13 975 kr

 

Jaktkort                9 683 kr

 

Hytte/Båtutleie 32 080 kr

 

Bompenger           4 824 kr

 

Totalsum             151 006 kr

 

 

 

 

 

DRIFT AV FJELLSTYRET

 

Gjennom året har det vært ordinær drift med vedlikehold av hytter, vedhogst og annen opprustning.

 

Det er behov for videre oppfølging på hytter,naust og andre eiendeler.

 

Vi skal oppgradere hengebroen i Elgsjøen i løpet av 2017,dette med hjelp av tildelte midler fra fylkesmannen.

 

Det er utført en god del arbeid med å ta i bruk inatur for å formidle salg av hytter og båter for fjellstyret,dette vil si at alle salg går via inatur fra 01.01.2017.

 

Det er nå nøkkelsafer ved alle hytter/båter.

 

Dette tror vi vil øke å forenkle utleie og salg av fjellstyrets tjenester.

 

Vi har som før hatt et samarbeid med Namdalseid fjellstyre, der vi har leid jaktoppsyn og elgjaktadministrasjon.  

 

 

 

REGNSKAP OG ØKONOMI

 

Regnskapet legges fram med et overskudd på 49 169,-

 

Dette er en god del høyere enn fjorårets resultat på 13 984,-

 

 

 

 

 

Steinsdalen 14.03.2017

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Atle Karlsen, leder