Møtereferat 20.04.16

 

Sted: Sivertstu

 

Kl.:18.00

 

Oppmøte:

 

Pål, Atle, Sandra og Ingeborg. (Forfall Bror Ove)

 

Møtereferat 20.04.16

 

Besøk av Osen JFF.

 

Sandra skal skrive søknad til Bygdalista om å få støtte til utbygging av området på Sandvatna. Forslag om å bygge platting, gapahuk, rullestolvei ned til vannet med kaie for å fiske fra og legge til båtene.

 

Det har kommet inn forslag om et prosjekt «Aktivitetstilbud for godt voksne menn/seniorer». Dette skal innebære fisking og friluftaktiviteter.

 

Osen jeger og fiskeforening er positiv til samarbeid om taksering. Målet et å samarbeide med Åfjord for å se på hvordan de har gjennomført sin taksering i de siste årene.

 

Vi kaller inn Osen JFF til neste møte for å se på planene.

 

 

 

Sak 1/2016: Utleie

 

 

 

Utsett til neste møte. Inatur kunne ikke møte i kveld.

 

 

 

Sak 2/2016: Opplæring fjellstyremedlemmer

 

 

 

Vi har vært på kurs på Steinkjer, og fått innføring i regler og lover.

 

 

 

Sak 3/2016: Seterrett

 

 

 

Saken om Seterrett er gjennomført.

 

 

 

 

 

Sak 4/2016: Småviltjakt

 

Taksering av småvilt skal bli gjennomført i samarbeid med Osen JFF. Ut fra resultatet på takseringen må vi se på hvilke restriksjoner som skal settes for årets jakt.

 

 

 

Sak 5/2016: Nye regler for motorisert ferdsel i utmark

 

Det har kommet nye regler der fjellstyret kan gi ut løyver til motorisert ferdsel i utmark. Vi ønsker at det skal fortsette slik det har vært, at kommunen gir ut løyver. Det er ønske om at vi får en oversikt over hvem som får tildelt løyver fra kommunen.

 

 

 

Sak 6/2016: Årsmelding

 

Årsmelding er under produksjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7/2016: Ansvarsfordeling

 

Vi fordeler tilsynet på hyttene mellom fjellstyremedlemmene.

 

Vassdølin: Bror Ove

 

Austvasshytte: Sandra

 

Austvassgården: Sandra

 

Elgsjøhytta: Sandra

 

Olvatnet: Ingeborg

 

Sandvatna bomkasse og båt: Pål

 

Båt Skåna: Pål

 

Båt Anneliskalet: Pål

 

 

 

Sak 8/2016: Båter

 

Det er reparert to båter, og en til skal repareres. En gammel båt ønskes solgt på grunn av litt for dårlig standard til utleie. Evt kjøp av nye båter får vi komme tilbake til når Bror Ove er tilstede.

 

 

 

Sak 9/2016: Røyk/gassvarslere

 

Bror Ove har ansvaret for å se på muligheter.

 

 

 

Sak 10/2016: Hengebro i Elgsjøen

 

Fylkesmannen kan dekke utgiften på å restaurere hengebroa. Kommer inn på budsjett neste vinter.

 

 

 

Sak 11/2016: Innkommende saker.

 

Det er kommet søknad om å beite med 40 sau m/lam i Bjørnør Statsallmenning i beitesesongen 2016. Søknaden blir innvilget.

 

 

 

Etter anmodning fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband økes depositumet på elgjakta fra 3500,- til 4000,-.

 

Sett på de ulike alternativene til priser på elgjakta som brukes av andre fjellstyrer. Vi går for alternativ 1, slik som det har vært tidligere.

 

 

 

 

 

 

 

Referent

 

IngeborgEian