Innlandsfiske

Fiske i Bjørnør Statsalmenning

Mulighet for innlandsfiske i minst 15 vann.

Generell beskrivelse

Fiskevannene ligger spredt på begge sider av RV 715. Ta av veien fra Namdalseid og kjør mot Osen kommune. Kommer du fra Fosenhalvøya passerer du Osen sentrum og kjører i ca 2 mil før du er på grensen til Statsalmenningen. Noen av fiskevannene ligger like ved RV 715 mens andre ligger lngre ut i terrenget!

Les mer: Fiske i Bjørnør Statsalmenning

Reglement

Reglement for fiske i bjørnør statsalmenning

Det er tillatt å fiske med garn, oter og stang i alle vann for både innenbygds- og utenbygdsboende. På grunn av til dels overbefolket vatn med mye små fisk, er det påbudt å bruke småmasket - garn 28 omf. /22 mm. eller mindre. Garna skal være merket med eierens navn og garnstørrelse. Garn som ikke er merket, vil bli tatt opp av oppsynet. Kast ikke fiskeavfall i vatna

Fiske i Statsalmenningen

Det er mulighet for å leie båt i de fleste av våre vann. For det meste består våre fiskevann av både ørret og røye.

Fiskekort får du kjøpe til en billig penge på https://www.inatur.no/