Møtereferat 31.05.2017

 

Sted: Atle

 

Kl: 19.30

 

Tilstede: Atle, Sandra og Ingeborg

 

Ikke møtt: Bror Ove og Pål

 

 

 

Møte torsdag 31.05.2017

 

 

 

9/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

 

Godkjent.

 

 

 

10/2017 Signering av møteprotokoll fra sist møte

 

 

 

11/2017 Vedlikehold Sandvassveien

 

Veien må gruses opp og skrapes. Statskog skal være med å dekke 10 000,- av reparasjonene.

 

 

 

12/2017 Bompenger Sandvassveien

 

Det ble vedtatt prisøke fra 25,- til 30,- pr. tur. Årskort fra 250,- til 300,-

 

Til neste år bør det vurderes betalingsmetode gjennom SMS-ordning, nå som det har blitt dekning i området.

 

 

 

13/2017 Vedlikehold og vasking av hytter, naust og annen eiendom gjennom 2017

 

-          Naustet ved Austvasshytta må beises.

 

-          Vegg på Austvassgården.

 

-          Naust i Olvatnet.

 

-          Naust i Elgsjøen.

 

-          Hengebroa i Elgsjøen skal repareres.

 

 

 

14/2017 Budsjett 2017

 

Det har kommet budsjett fra regnskapsfører som ble godkjent.

 

 

 

15/2017 Behov for innkjøp 2017

 

-          Innkjøp og montering av røykvarslere og gassvarsling på alle hytter.

 

-          Flere redningsvester i flere størrelser.

 

-          Oppgradering av forskjellig utstyr i de fleste hytter.

 

-          Dyner og puter der det er for lite antall eller av dårlig stand.

 

 

 

16/2017 Taksering av hønsefugl 2017

 

Sandra fortsetter som kontakt gjennom Osen JFF som i fjor. Takseringen skal skje på de to første helgene, slik at det blir i samme tidsrom som tidligere taksering. Fjorårets deltakere må kontaktes slik at man får nok mannskap.

 

 

 

17/2017 Innkommende saker

 

-          Det har kommet inn søknad om sommerjobb fra student på Naturforvaltning ved Nord Universitet. Han kan evt. bli brukt til vedlikehold av hytter og naust hvis det er behov i sommer.

 

-          Det er overført fellingsvederlag fra Osen Utmarksråd på 8400 kr. Det er ønskelig å legge større vekt på predatorjakt, bl.a. for å øke hønsefuglbestanden. Her kan det diskuteres innkjøp av feller og sette i gang åtejakt.

 

 

 

 

 

 

 

Referent Ingeborg.