Skiftet tak på Østvassgården

Taket begynte å bli dårlig, så det ble beslutter å skifte tak på huset. Fikk transportert materialer med snøskuter. Med god hjelp ble taket skiftet relativt raskt.

Skiftet vindu på Olvasshytta 

Tidens tann har gjort det nødvendig å få skiftet noen vinduer på hytta. Fint transportvær og føre gjorde det hensiksmessig å få utført dette nå i år.


Vedarbeid etc.