Osen fjellstyre 


Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene.

Osen fjellstyre har ansvar for forvaltning av Bjørnør Statsallmenning regulert gjennom Fjelloven av 1975 og statsallmenningsloven av 1992.

Utleie og salg formidles på  inatur.no sine nettsider.

Du finner oss også på facebook.

https://www.facebook.com/osenfjellstyre/?ref=bookmarks


SMÅVILTJAKTEN 2018.


salg av jaktkort 2018
Nytt for året er at det legges ut gratis dagskort for jegere som har tatt jegerprøven i 2018.

Jaktkort for småvilt er lagt ut på https://www.inatur.no/
For statsalmenningen i Osen gjelder følgende begrensninger for småviltjakta 2018.

Jaktsesong: Fra 15.09 – 31.10.18 for rype og skogsfugl/storfugl. (Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om eventuelt forlengelse av jakta). Resten av de jaktbare artene følger jakttidsramma.
BAG LIMIT
2 stk. ryper pr. dag pr. jeger. (Max uttak av 10 ryper i perioden 15.09 – 31.10.18).
1 stk. skogsfugl pr. dag pr jeger.
Røya og orrhøna er totalfredet.

Husk rapportering av fellingsresultat på https://www.inatur.no/

Hytter:

Båthus ved Olvatnet:

Hytte ved Vassdølin


Hytte ved Elgsjøen